silat sembah


kebiasaan kami membuat silat sembah untuk menyambut para tetamu VIP pada majlis tertentu


silat sembah terdiri daripada 5 orang daripada ahli kami